REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä
Tilitoimisto Juville
Y-tunnus: 2850141-3
Fredrikinkatu 61 a 6.krs
00100 HELSINKI
Puh: 050 590 5091
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sirpa Niemenmaa
Fredrikinkatu 61 a 6.krs
00100 HELSINKI
3. Rekisterin nimi
Tilitoimisto Juvillen markkinointi- ja asiakashallintarekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä
markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän
yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki
6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan asiakkaan itsensä antamista tiedoista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja
muista julkisista sekä maksuttomista ja maksullisista lähteistä.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän
yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
Sähköinen asiakasrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin ja palomuurein
suojatulla palvelimella. Rekisterin pitäjä huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.
10. Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty asiakasrekisteriin tai ettei
rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisterin
yhteyshenkilölle.
11. Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
12. Evästeet
Rekisterinpitäjän internet-sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on
tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä
käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä.
Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen
asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.